Skip links

Polityka prywatności

Biuro Rachunkowe TAX FLOW Agnieszka Krause przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Biuro Rachunkowe TAX FLOW Agnieszka Krause zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz polskich przepisów wykonawczych do powyższego rozporządzenia.

Biuro Rachunkowe TAX FLOW Agnieszka Krause zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w regulacji, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami.

Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Biuro Rachunkowe TAX FLOW Agnieszka Krause przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgody.

Biuro Rachunkowe TAX FLOW Agnieszka Krause zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych po przez wysłanie e-maila na adres: agnieszka@taxflow.com.pl z dopiskiem „dane osobowe”.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszej stronie bądź korzystania z usług Biuro Rachunkowe TAX FLOW Agnieszka Krause, , prosimy przesyłać do inspektora danych osobowych na adres e-mailowy agnieszka@taxflow.com.pl